ติดต่อเรา


หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตามอีเมล์ด้านล่าง

ภาษาไทย


นางวิลาสินี กาญจนศิริ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : head@th-admin.ichipre.com

ภาษาอังกฤษ


นายมาซาโยชิ คาเมโอกะ
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
อีเมล์ : ichipre_sales@ichipre.co.jp

ภาษาญี่ปุ่น


นายฮิโรชิ โทโยดะ
กรรมการผู้จัดการ
อีเมล์ : ichipre_sales@th.ichipre.com